Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja”

Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja”
16 grudnia w Sali Sesyjnej, Dworca Głównego Wrocław, odbyła się Wigilia, będąca zwieńczeniem rządowego programu Fundacji Grupy PKPNowoczesny Senior – Nauka i Integracja”.

Tłumnie przybyli Seniorzy wypełnili salę po brzegi. Uroczystość otworzyła Natalii Bogdanowicz – Prezes Fundacji Grupy PKP. Opowiedziała o misji Fundacji, genezie i głównym celu programu „Nowoczesny Senior…”: aktywizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych, dziękując, za wsparcie projektu Bronisławowi Polińskiemu. Następnie głos zabrali: Kamila Wieczysta – Zastępca Dyrektora Oddziału do spraw obrotu nieruchomości PKP SA oraz Tadeusz Szulc – Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA.

Na koniec jako przedstawiciel Seniorów – Kursantów wystąpił Pan Jerzy Sosnowski, gratulując Fundacji znakomitej inicjatywy i dziękując Łukaszowi Banaszakowi i Jaromirowi Koppowi (zespołowi WroAccessible) za pełne szacunku i podmiotowości prowadzenie zajęć z technologii komputerowych i nowych mediów oraz docenienie potencjału seniorów.Uroczystość uświetnił występ znakomitego Chóru mieszanego „Harmonia – Sygnał” pod dyrygenturą Marka Pisarskiego.

Jako partnerom programu „Nowoczesny Senior — Nauka i Integracja”, powierzono nam odpowiedzialną misję, poprowadzenia zajęć z technologii dla Seniorów. W ciągu 450 godzin udało się wprowadzić Seniorów w świat technologii i nowych mediów oraz pokonać barierę cyfrową i lęk przed nieznanym.

Uczestnicy naszych zajęć mieli okazję stworzyć unikalne autorskie projekty, blogi, profile społecznościowe, zdjęcia i filmy powstałe w trakcie plenerów zostaną opublikowane w albumie „Nowoczesny Senior Wroclove”. Będziemy je dalej wspierać w ramach nowych projektów, kontynuując „wspólną podróż”.

Dziękujemy Fundacji Grupy PKP, a w szczególności Pani prezes Natalii Bogdanowicz za możliwość wzięcia udziału w programie. Dziękujemy również Panu dyrektorowi programu Michałowi Tarsze za partnerską współpracę. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom kursów, z którymi mamy nadzieję się jeszcze spotkać!
Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 1Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 2Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 3Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 4Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 5Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 6Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 7Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 9Finał programu „Nowoczesny Senior – Nauka i Integracja” 8