Spotkanie w Osolinie

Spotkanie integracyjne i omówienie dalszych działań, Osolin.
Uczestnicy: Jaromir Kopp, Lucyna Pawlak, Łukasz Banaszak

Spotkanie w Osolinie

Spotkanie w Osolinie

Spotkanie w Osolinie Dżobs