Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego

Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 0
W piątek (9 grudnia 2016) nasz zespół WroAccessible w składzie: Łukasz Banaszak i Jaromir Kopp wystąpił na XII Dolnośląskim Forum Integracyjnym.

Konferencja odbyła się w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Miejscu szczególnym dla nas jako krzewicieli dostępnej technologii, albowiem studenci i wykładowcy uczą się tutaj technik rehabilitacji, promując najnowsze rozwiązania.

Tłumnie przybyli goście od rana wypełnili salę i kuluary gdzie można było zobaczyć nowoczesne rozwiązania wspierające niepełnosprawnych oraz służące do ich rehabilitacji. Konferencję otworzył prof. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Głos zabrali: Sławomir Piechota, Poseł na Sejm RP i Jan Filip Libicki, Senator, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pierwszym prelegentem była Lidia Lempart, która wyczerpująco w swoim wystąpieniu odpowiedziała na pytanie, jak implant ślimakowy pomaga słyszeć, podkreślając znaczenie komunikacji i współpracy z rodzicami przy terapii dziecka niesłyszącego.

Podczas naszego wystąpienia opowiedzieliśmy o tym, jak pokonaliśmy 7 barier, czyli o dostępności w 7 kadrach — alegoriach. Opisaliśmy efekty naszych działań między innymi: Wydanie Mój Mac Magazynu „Apple bez barier”, podcasty i wywiady, transmisje na YouTube. Sporo miejsca poświęciliśmy akcji „Nowoczesny Senior…”, czyli kursom z nowych technologii dla Seniorów w tym „Tygodniu z iPadami” (dzięki Krzysztofowi Grabowskiemu z Corltand). Mówiliśmy o tym, jak ważne jest przedstawienie problemów osób mniej sprawnych (w tym Seniorów) tej części społeczeństwa, która (jeszcze) nie musi borykać się z takimi przeszkodami.

Zapis wideo:


Dziękujemy Adamowi Rajczybie za wsparcie i zdjęcia. Jest to obecnie jedyny w Polsce aktywny niewidomy dyrygent i dodatkowo biegacz, który przebiegł najważniejsze światowe maratony.

Naszą uwagę przykuło wystąpienie Norberta Pisza, Prezesa Risenbit Software House. Zaprezentował on projekt Face Conttrloller. Jest to przystępny system sterujący interfejsem bez użycia rąk, jedynie za pomocą ekspresji twarzy.

Na koniec Justyna Mańkowska, przedstawiła „Adapter”, czyli pierwszy w Polsce portal filmowy dla osób niewidomych i niesłyszących.

Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja moderowana przez Bartłomieja Skrzyńskiego. Bardzo budujące było powoływanie się na nasze wypowiedzi przez uczestników rozmów. Sami również braliśmy w nich aktywny udział.

Dziękujemy za zaproszenie!

Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 2Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 3Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 4Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 5Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 6Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 7Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 8Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 9Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 11Relacja z XII Dolnośląskiego Forum Integracyjnego 12